Obciazenie zakazeniem Clostridium difficile w Stanach Zjednoczonych

Lessa i in. (26 lutego) szacuje się częstość występowania zakażenia Clostridium difficile w 30 do 120 przypadkach na 100 000 osób rocznie w Stanach Zjednoczonych. Badacze korzystali z aktywnego nadzoru laboratoryjnego bez korekty w celu niedoszacowania. Niedawno oszacowaliśmy faktyczne występowanie zakażenia C. difficile w Holandii w społeczności poprzez przetestowanie 12.714 próbek kału dla C. difficile niezależnie od tego, czy taki raport został zgłoszony przez lekarzy.2 Po korekcie w przypadkach, w których pacjent nie odwiedził lekarza pierwszego kontaktu lub nie zdiagnozowano go z powodu braku próbki kału, szacunkową częstość występowania 6,7 na 100 000 osobo-lat dostosowano do 390 do 730 na 100 000 osobolat, podobnie do częstości występowania gatunków campylobacter i wyższych niż występowanie gatunków salmonelli.3 W teście na reakcję łańcuch-reakcja polimerazy (PCR) najczęściej występującymi rybotypami były 002 (szczep NAP6, w 11% prób ek) i 078 (szczep NAP7, w 11% próbek); w badaniu USA te dwa szczepy zidentyfikowano odpowiednio w 7,6% i 3,4% próbek. Identyczne klony C. difficile 078 znaleziono u holenderskich zwierząt hodowlanych, rolników i pacjentów z zakażeniem C. difficile, co sugerowałoby transmisję zoonotyczną.4 Ponieważ w przypadku innych enteropatogenów efekt korygowania niedoszacowania był podobny w Stanach Zjednoczonych i Holandii, 5,6 podejrzewamy, że prawdziwa częstość infekcji C. difficile w Stanach Zjednoczonych jest znacznie wyższa niż ta opisana przez Lessę i in. Martijn Bouwknegt, Ph.D. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska, Bilthoven, Holandia Martijn. nl Sofie van Dorp, MD Ed Kuijper, MD, Ph.D. Leiden University Medical Center, Leiden, Holandia Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 6 Referencje1. Lessa FC, Mu Y, Bamberg WM, et al. Ciężar zakażenia Clostridium difficile w Stanach Zjednoczonych. N Engl J Med 2015; 372: 825-834 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Hensgens MP, Dekkers OM, Demeulemeester A, i in. Biegunka w praktyce ogólnej: kiedy należy rozważyć zakażenie Clostridium difficile? Wyniki zagnieżdżonego studium przypadku. Clin Microbiol Infect 2014; 20: O1067-O1074 Crossref Web of Science Medline 3. Havelaar AH, Ivarsson S, Lofdahl M, Nauta MJ. Oszacowanie rzeczywistej częstości występowania kampylobakteriozy i salmonellozy w Unii Europejskiej, 2009. Epidemiol Infect 2013; 141: 293-302 Crossref Web of Science Medline 4. Knetsch CW, Connor TR, Mutreja A, i in. Sekwencjonowanie całego genomu ujawnia potencjalny rozprzestrzenianie się Clostridium difficile między ludźmi a zwierzętami hodowlanymi w Holandii, 2002 do 2011. Euro Surveill 2014; 19: 20954-20954 Crossref Medline 5. Havelaar AH, Haagsma JA, Mangen MJJ, i in. Obciążenie chorobami przenoszonymi przez żywność patogenów w Holandii, 2009. Int J Food Microbiol 2012; 1 56: 231-238 Crossref Web of Science Medline 6. Scallan E, Hoekstra RM, Angulo FJ, i in. Choroby przenoszone przez żywność nabyte w Stanach Zjednoczonych – główne patogeny. Emerg Infect Dis 2011; 17: 7-15 Crossref Web of Science Medline Od lipca 2012 r. Do 4 stycznia 2014 r. Stanford Health Care przeprowadził badanie 5934 osób dorosłych z nieuformowanymi stolcami w celu zakażenia C. difficile za pomocą testu PCR dla genu toksyny B (test GeneXpert C. difficile, cefeid). Spośród 785 pacjentów (13,2%) z wynikiem pozytywnym, 628 (80,0%) posiadało odpowiednią dokumentację do określenia obecności lub braku klinicznie znaczącej biegunki, która została zdefiniowana jako trzy lub więcej nieuformowanych stolców w okresie 24 godzin.1 Tylko 210 ci pacjenci (33,4%) mieli klinicznie istotną biegunkę, a połowa pacjentów otrzymywała środki przeczyszczające w ciągu 48 godzin poprzedzających odbiór. Odkrycia te wskazują, że wiele z naszych pozytywnych wyników mo że pochodzić z kolonizacji C. difficile, a nie z infekcji. Ze względu na nadmierną diagnozę u pacjentów bez klinicznie znaczącej biegunki, takie wyniki fałszywie podniosłyby występowanie klinicznie znaczącej infekcji C. difficile. Bezpośrednie i pośrednie dowody sugerują, że nadmierna diagnoza infekcji C. difficile jest powszechna.2-5 Dlatego też badanie przeprowadzone przez Lessę i współpracowników, u których zakażenie C. difficile zostało określone zgodnie z dodatnimi wynikami laboratoryjnymi, prawdopodobnie zawyżyło częstość infekcji. Potrzebne są interwencje, aby poprawić przestrzeganie zaleceń klinicznych przez lekarzy. Zmniejszenie nadinspekcji zakażenia C. difficile będzie miało wpływ na leczenie pacjentów, zarządzanie antybiotykami i wydatki na opiekę zdrowotną. Niaz Banaei, MD Victoria Anikst, BS Stanford University, Stanford, Kalifornia edu Lee Frederick Schroeder, MD, Ph.D. University of Michigan, Ann Arbor, MI Nie zgłoszono żadnego potencjalne [przypisy: gdynia psycholog, dobry kardiolog, ginekolog ]

[podobne: lekarz medycyny pracy słupsk, kto nie może oddawać krwi, operacja zmniejszenia biustu ]