Koszty obrony roszczen z tytulu bledów w sztuce lekarskiej

Pomimo badań nad całkowitymi kosztami amerykańskiego systemu odpowiedzialności medycznej, krajowe dane są ograniczone na kosztach związanych z rozwiązywaniem zarzutów o nadużycia medyczne 2 – koszty obrony – i jak różnią się one w zależności od specjalizacji lekarza. Częstotliwość oświadczeń o nadużyciach i wielkość nagród różnią się znacznie w zależności od specjalizacji, 3 jednak stopień zmienności kosztów obrony w odniesieniu do specjalności jest nieznany. Koszty obrony stanowią istotny wydatek dla ubezpieczycieli i dotyczą lekarzy i pacjentów, odpowiednio zwiększając koszty składek na nadużycia i opieki medycznej.
Przeanalizowaliśmy koszty obrony związane z 26 853 sprawami dotyczącymi nadużyć zamkniętych w latach 1995-2005 wśród 40 916 lekarzy objętych ogólnopolskim ubezpieczeniem OC. Użyliśmy roszczeń od tego ubezpieczyciela gdzie indziej w celu zbadania ryzyka nadużyć zgodnie ze specjalnością lekarza.3 Każde ros zczenie zawierało informacje o tym, czy płatność została dokonana na rzecz pacjenta, specjalizacja zaangażowanego lekarza i koszty obrony związane z roszczeniem. Koszty obrony obejmowały czynniki bezpośrednio związane z kosztami obrony pojedynczego roszczenia, takie jak opłaty za złożenie wniosku i honoraria świadka, ale nie zawierały pozycji, które można by rozłożyć na wiele roszczeń.
Rysunek 1. Rysunek 1. Średnie koszty obrony związane z roszczeniami o zapłatę zaległych i zaległych szkód, według specjalności lekarza. Koszty są przedstawione w dolarach za 2008 rok.
Średni koszt obrony (? SD) związany z roszczeniami wyniósł 22 959 ? 41 687 USD. Roszczenia, w których dokonano płatności z tytułu odszkodowania, wiązały się z wyższymi średnimi kosztami obrony niż roszczenia bez zapłaty (45 070 USD w porównaniu z 17 130 USD, P <0,001). Średnie koszty obrony różniły się znacznie pomiędzy specjalnościami, zarów no pomiędzy roszczeniami z wypłatami odszkodowań jak i bez nich (wykres 1). Na przykład średnie koszty obrony na każde roszczenie skutkujące wypłaceniem odszkodowania wyniosły 83 056 USD w kardiologii i 78 890 USD w onkologii, w porównaniu z 24 007 USD w dermatologii i 23 780 USD w okulistyce. Stwierdziliśmy, że średnie koszty obrony w przypadkach, w których nie wystąpiły roszczenia odszkodowawcze, były niższe we wszystkich specjalnościach, ale nadal występowały znaczne różnice (od 7 283 dolarów w nefrologii do 25 073 USD w ginekologii). Korelacja między średnimi kosztami roszczeń zi bez płatności była niewielka i dodatnia (0,39).
Ustalenia te pokazują, że chociaż koszty rozwiązywania sporów są wyższe w przypadku roszczeń, które skutkują płatnościami odszkodowań, nadal istnieje znaczący koszt rozstrzygania roszczeń, które nigdy nie skutkują płatnościami. Co więcej, istnieje znaczna zmienność tych kosztów w odniesieniu do sp ecjalności, chociaż zmiana ta niekoniecznie musi być taka sama jak zmienność częstotliwości lub wielkości roszczeń. Obniżenie kosztów rozstrzygania sporów może doprowadzić do znacznych oszczędności dla lekarzy i ubezpieczycieli, szczególnie w przypadku specjalności o wysokich średnich kosztach obrony.
Seth Seabury, Ph.D.
RAND, Santa Monica, Kalifornia
Amitabh Chandra, Ph.D.
Harvard University, Cambridge, MA
Darius Lakdawalla, Ph.D.
Uniwersytet Południowej Kalifornii, Los Angeles, Kalifornia
Anupam B. Jena, MD, Ph.D.
Massachusetts General Hospital, Boston, MA
jena. harvard.edu
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego listu na stronie.
3 Referencje1. Mello MM, Chandra A, Gawande AA, Studdert DM. Krajowe koszty systemu odpowiedzialności medycznej. Health Aff (Millwood) 2010; 29: 1569-1577
Crossref Web of Science Medline
2. Stud dert DM, Mello MM, Gawande AA, i in. Roszczenia, błędy i świadczenia wyrównawcze w postępowaniach sądowych w sprawach o zaniechanie medyczne. N Engl J Med 2006; 354: 2024-2033
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
3. Jena AB, Seabury S, Lakdawalla D, Chandra A. Ryzyko związane z malpractice według specjalizacji lekarza. N Engl J Med 2011; 365: 629-636
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
Materiał uzupełniający
(6)
Blisko
[podobne: stomatolog wrocław, endokrynolog Wrocław, badania psychologiczne ]

[patrz też: terapia dna miednicy, okulista na nfz warszawa, apteka rybnik dyżur ]